top of page

Om dyra våre

Vår lidenskap har alltid vært gamle raser. Dette er dyr som er nøysomme, liker seg ute året rundt, har gode morsinstinkter, spiser varierte vekster, har lite sykdom, er mindre i størrelse og kan klare seg uten kraftfôr. Slike raser passer veldig godt i økologisk landbruk, hvor avlingene er mindre, men plantevariasjonen større. 

Våre kyr og sau beiter i Ringebufjellet på sommeren, mens griser, høner og hester går på innmarksbeiter rundt gården.

På vinteren går grisene og hestene ut og inn som de vil, men høner, sau og kyr bor i fjøset. De har veldig god plass rundt seg og ingen av dyra våre er bundet. Vi fôrer utelukkende med økologisk kraftfor

og økologisk dyrket grovfôr. Mesteparten av grovfôrproduksjonen foregår på gården.

Vi tar godt vare på alle dyra våre og synes det er viktig at de har det bra også på sin siste reise. Vi kjører dem selv i små grupper til ett lokalt slakteri på Lillehammer. Det er kort reisevei og minimalt med stress for dyra. Dette har veldig stor betydning for vår samvittigheten ovenfor dyra og for den beste kjøttkvaliteten!

bottom of page